Vilkår & betingelser

Disse almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem Samsø Badehotel/restauranten og gæsten. Eventuelle fravigelser fra disse handelsbetingelser og vilkår skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Bestilling / ordrebekræftelse
 • Efter modtagelse af bestilling fremsender vi bekræftelse af aftalen på e-mail.
 • I e-mailbekræftelsen kan du via linket gå til betaling.
 • Bekræftelsen har øverst i højre hjørne et tilbudsnummer, som indtastes i feltet under betaling.
 • Du bedes venligst benytte dette nummer ved betaling her på hjemmesiden og ved al øvrig henvendelse.
 • Endelig aftale anses for indgået ved modtagelsen af vores ordrebekræftelse.
 • Samsø Badehotel tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudsmateriale.
 • Gæsten skal afgive de nødvendige personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder.
 • Ved ankomst skal gæsten fremvise gyldig legitimation og med sin underskrift bekræfte oplysningerne.

Behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning. Ved brug af vores hjemmeside efterlader gæsten personlige oplysninger. Gæsten kan kontakte Samsø Badehotel, såfremt der ønskes oplysning om, hvilke data der er registreret om gæsten, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

Priser
 • Alle priser oplyst på hjemmesiden eller sociale medier er inklusive moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet.
 • Morgenmad kan tilkøbes for 125,- pr. person / morgenmaden består af vores store brunchtallerken med fri saft og kaffe.
Særlige forhold
 • På enkelte værelser (værelse 9 & 10) kan hund medbringes.
  På hotellets udendørsarealer bedes hunden holdt i snor, og der er lavet et bestemt hundetoilet område, som skal benyttes hertil.
  Hunde har ikke adgang til restauranten eller hotellets terrasse.
 • Der faktureres kr. 300,- pr. hund pr. nat, som betales ved afrejse.
 • Opredning til børn fra 5 år faktureres med 350,- pr. barn pr. nat.
  Ved babyer/børn er det muligt at reservere en barneseng til kr. 100,-
 • Børn under 3 år i forældrenes seng er gratis. Dog vil vi gerne vide, om I har et barn med under opholdet.
 • Tillæg for enkelt værelse er pr. person pr. nat kr. 350,-
Betalingsbetingelser
 • Betalingen sker senest 24 timer efter booking, hvor gæstens kort bliver debiteret.
 • Indbetales beløbet ikke senest som angivet ovenfor er Samsø Badehotel berettiget til at annullere bestillingen uden at advisere herom.
 • Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa, og MasterCard.
 • Betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering.
 • Restbetaling er netto kontant ved afrejse.
Ankomst og afrejse
 • Det bestilte værelse er til rådighed fra kl. 15.00 på ankomstdagen til kl. 10.00 på afrejsedagen.
 • Check ind kan ske i tidsrummet mellem kl. 15.00 – 17.30
 • Ankomst senere end kl. 17.30 bedes venligst meddelt til receptionen.
 • Overholdes afrejsetidspunktet ikke, forbeholder Samsø Badehotel sig retten til at påføre en ekstra nat på regningen.
 • Brug af værelset ud over det angivne ankomst- og afrejsetidspunkt kan aftales mod særskilt betaling.
Fortrydelsesret
 • Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovbestemt fortrydelsesret af hotelværelser eller lignende tjenesteydelser. Reservation kan således ikke fortrydes, og der henvises til afbestillingsvilkårene nedenfor.
Afbestilling & udeblivelse
 • I tilfælde af afbestilling, som foretages senere end 60 dage før planlagt startdato, beregner Samsø Badehotel sig et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 40% af den bekræftede/fakturerede pris.
 • Foretages afbestillingen senere end 30 dage før planlagt ankomst beregner hotellet sig et afbestillingsgebyr svarende til 75% af den bekræftede pris.
 • Ved afbestilling senere end 14 dage før ankomstdato ydes der ingen tilbagebetaling.
 • Ved udeblivelse opkræves der fuld betaling for hele opholdet.
 • Eventuel indbetalt depositum i forbindelse med fester og arrangementer tilbagebetales kun, hvis afbestilling sker tidligere end 90 dage før ankomstdato. afbestilling/annullering.
 • Ved afbestilling forstås annullering, reduktion i antal personer / værelser, afkortning af ophold, omplacering og andre væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige bestilling.
 • Afbestilling skal altid foretages skriftligt pr. brev eller pr. e-mail.
 • Der fratrækkes et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14 dages fortrydelsesret ved handel via internettet. Dette gælder dog ikke for indkvartering og transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2

Ansvarsfraskrivelse (Force Majeure)

Samsø Badehotel og restaurant er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes force majeure (katastrofe, strejke, brand, vandskade, optøjer, lockout, krigshandlinger, indgreb fra myndigheder, beslaglæggelse, naturkatastrofer, afbrydelse af den almindelige samfærdsel), eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Samsø Badehotels kontrol. Foreligger der efter Samsø Badehotels skøn en opfyldelseshindring af ovennævnte art, er såvel gæsten som Samsø Badehotel og restaurant berettiget til enten straks eller senere at annullere indgåede ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra Samsø Badehotels side. I hvilke tilfælde Samsø Badehotel er berettiget til annullering af aftalen uden godtgørelse.

Værneting og lovvalg
 • Enhver tvist mellem Samsø Badehotel og gæsten skal afgøres efter dansk ret Samsø Badehotels hjemting, såfremt det ikke er i strid mod ufravigelige lovregler.
 • Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.
 • Kan evt. tvister ikke løses mellem Samsø Badehotel og gæsten, er der for gæsten mulighed for at klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Find yderligere informationer på nævnets hjemmeside.

Yderligere spørgsmål?

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til:
Samsø Badehotel Ilse Made
CVR. nr. 41322373
Vesterløkken 16
8305 Samsø
Tlf.: +45 86591659
e-mail: info@samsoebadehotel.dk